Välkommen till litsbygdens fiskevårdsområde!
Här finner du fantastiska möjligheter till ett trevligt fiske och friluftliv.
Glöm inte att rapportera dina fångande fiskar på hemsidan.
Du kan också ladda upp fiskebilder som vi publicerar på
hemsidan. skitt fiske!!!